fbpx

dưỡng màu

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Combo dưỡng màu cho tóc nhuộm đỏ và hư tổn Alfaparf Pigments Reparative Red
Combo dưỡng màu cho tóc nhuộm đỏ và tóc khô Alfaparf Pigments Nutritive Red
Combo dưỡng màu cho tóc nhuộm đỏ và tóc thường Alfaparf Pigments Hydrating Red
Combo dưỡng màu cho tóc nhuộm đồng và tóc thường Alfaparf Pigments Hydrating Copper
Combo dưỡng màu cho tóc nhuộm tím khói và hư tổn Alfaparf Reparative Pigments Violet Ash
Combo dưỡng màu cho tóc nhuộm tím khói và tóc thường Alfaparf Pigments Hydrating Violet Ash
Combo dưỡng màu cho tóc nhuộm vàng ánh đỏ và tóc thường Alfaparf Pigments Golden Mahogany
Combo dưỡng màu cho tóc nhuộm vàng khói và tóc thường Alfaparf Pigments Hydrating Ash Gold
Combo dưỡng màu cho tóc nhuộm vàng và tóc khô Alfaparf Nutritive Pigments Gold
Combo dưỡng màu cho tóc nhuộm vàng và tóc thường Alfaparf Pigments Hydrating Gold
Dầu gội That's it dành cho tóc nhuộm tông ấm sáng 250ml
Hạt màu Pigments dưỡng màu cho tóc nhuộm đồng 8ml
Hạt màu Pigments dưỡng màu cho tóc nhuộm vàng khói 8ml
Hạt màu Pigments dưỡng màu tóc đỏ 8ml
Hạt màu Pigments dưỡng màu tóc nhuộm vàng 8ml
Hạt màu Pigments vàng ánh đỏ gụ dưỡng màu cho tóc nhuộm 8ml